Web dizayn kurslarına yazılmaqla siz
    - Sertifikatlı veb dizayner olmaq. 
    - Web saytların yığılması və dizaynlarının hazırlanması sahəsində mütəxəssis kimi formalaşmaq.
    - HTML, CSS, JavaScript və Bootstrap kimi proqramlaşdırma dillərini öyrənmək və praktiki olaraq tətbiq etmək.                        pexels-photo-326424.jpeg
Veb proqramlaşdırma üzrə təlim veb saytların idarəedilməsi, optimallaşdırılması və ən yeni veb texnologiyaların istifadəsiilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təlimin yekununda tələbələr veb səhifə yaratmağı, PHP dili əsasında client-server əlaqələrinin necə yaradılmasını, həmçinin məlumat bazası (MySQL kimi) ilə necə işləməyi öyrənəcəklər.

Tədris proqramına aşağıdakılar daxildir:
- Front end (HTML, CSS, JAVASCRIPT)
- Back end-in qurulması üçün tələb olunan proqramlaşdırma dilləri ilə tanışlıq
- PHP və ya ASP ilə back end-in qurulması
- MySQL-də Verilənlər bazasının qurulmasl ilə tanışlıq
- Praktiki layihə - Bir neçə səhifədən ibarət olan veb saytın yaradılması.
- Back-End üzrə Veb proqramçılığa giriş
- PHP-nin əsasları
- PHP-nin şərt, tsikl və silsilə anlayışları
- PHP-nin funksiyaları, daxiletmələr və obyektlər 
- PHP və HTML formalar
- PHP fayl sistemləri
- PHP-də fayl yükləmək